Afspraken tussen woningcorporaties, gemeenten en huurders

Afspraken tussen woningcorporaties, gemeenten en huurders

Woningcorporaties maken elk jaar afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die ze gaan leveren. Dit is zo geregeld in de herziene Woningwet. In die afspraken staat bijvoorbeeld welke woningen corporaties gaan bouwen voor welke doelgroepen.

Prestaties woningcorporaties op papier vastgelegd

Gemeente, huurdersorganisaties en woningcorporaties kunnen met elkaar afspraken maken over zaken als:

  • nieuwbouw van sociale huurwoningen;
  • betaalbaarheid van de woningen;
  • huisvesting van bepaalde doelgroepen;
  • kwaliteit en duurzaamheid van de woningen.

Deze onderwerpen staan ook in het beleidsplan (de ‘woonvisie’) van de gemeente. Heeft de gemeente geen woonvisie? Dan zijn prestatieafspraken niet verplicht.

Corporaties zijn verplicht om de gemeente en huurdersorganisaties uitgebreide informatie te geven. Onder meer:

  • de jaarrekening;
  • het jaarverslag;
  • het volkshuisvestelijk verslag;
  • een overzicht van plannen (voor sloop, nieuwbouw etc.)

Ook moet de corporatie inzicht bieden in haar financiële mogelijkheden.

 

Minister controleert uitvoering prestatieafspraken
Woningcorporaties, gemeente en huurdersorganisatie houden elkaar aan de gemaakte afspraken. Komen ze er onderling niet uit, dan kunnen ze naar de minister voor Wonen en Rijksdienst stappen. De minister controleert de uitvoering van de prestatieafspraken op hoofdlijnen.

 

Kabinet Rutte III: Investeren in verduurzaming woningen
Het kabinet wil dat woningcorporaties investeren in de verduurzaming van woningen. De corporaties komen zo in aanmerking voor korting op de verhuurdersheffing. Het kabinet reserveert hiervoor 100 miljoen Euro per jaar.

Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst”.