Huurdersvereniging Bommelerwaard

Welkom

Welkom op de site van de Huurdersvereniging De Bommelerwaard. 

Na twee jaar, waarin door de overheidsmaatregelen m.b.t. coronapandemie omvangrijke vergadering niet waren toegestaan was het op 25 april j.l. weer mogelijk de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering te beleggen.

Met deze site willen we u op de hoogte te houden van nieuws en informatie die voor u als huurder van één van de woningcorporaties, Bazalt Wonen Zaltbommel of WoningStichting Maasdriel in Kerkdriel van belang kan zijn.

Er zijn in de nabije toekomst vanuit de overheid belangrijke maatregelen te verwachten die aandacht vragen van huurders en verhuurders, zoals:
 

 • de verduurzaming van de (huur)woningvoorraad
 • energietransitie
 • maatregelen om het tekort aan (sociale huur)woningen op te lossen

 

Het doel van deze site is dan ook inzicht te geven in belangrijke zaken die verband houden met het huren van een woning.

 

Het bestuur van Huurdersvereniging De Bommelerwaard.

Welke verantwoordelijkheden c.q. doelstellingen heeft de HVB?

De HVB vertegenwoordigt de huurders in de Bommelerwaard van Bazalt Wonen in Zaltbommel en van WoningStichting Maasdriel in Kerkdriel.

Zaken waarbij wij u van dienst kunnen zijn

 • verstrekken van informatie aan de leden over huurzaken.
 • behartigen van belangen van individuele leden als deze de hulp van derden nodig  hebben bij hun contact met de verhuurder
 • overleggen met de verhuurders over het huurbeleid
 • aandacht schenken aan, en informatie verstrekken over de voorgang in technische ontwikkelingen m.b.t. verduurzaming  van het totale woning bezit van Bazalt Wonen en Woning Stichting Maasdriel

 

Doelstelling en statuten

De vereniging heeft als doel de besluitvorming door en vertegenwoordiging van huurders van woonruimten tegenover verhuurders van woonruimten mogelijk te maken, alsmede alle andere activiteiten ter behartiging van de belangen van bewoners van bedoelde huizen en die van anderen op het gebied van huisvesting te bevorderen, te coördineren, te administreren en te financieren. Het doel omvat mede het verrichten van alle handelingen die nuttig, wenselijk of noodzakelijk zijn voor, dan wel verband houden met het hierboven omschreven doel, alles in de ruimste zin des woords.

(als u de statuten in wilt zien, klik dan op de link; wijziging van de statuten)

HVB tracht dit doel te bereiken door:

 • bevorderen van de instelling c.q. ondersteuning van werkgroepen en commissies, zoals Bewoners Commissies en Activiteiten Commissies, alsmede de coördinatie daarvan
 • het creëren en bevorderen van faciliteiten die de participatie van bewoners mogelijk maakt, als gevolg van activiteiten van werkgroepen en commissies, zoals vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst
 • optimaal informeren van bewoners over de werkzaamheden van de vereniging, werkgroepen c.q. commissie
 • zichtbaarheid o.a. in publicaties en aandacht in persoonlijke gesprekken

Wat betekent dit nu in de praktijk?

 • In behandeling nemen van uw (hulp)vragen over huren in het algemeen of een probleem met uw verhuurder (Zie bijlage In contact)
 • gevraagd en ongevraagd advies geven aan de verhuurder/woningcorporaties over diverse beleidsonderwerpen als onderhoud, nieuwbouw, verduurzaming, renovatie en zelf aangebrachte voorzieningen. (ZAV)
 • als gelijkwaardige partners periodiek overleg voeren met verhuurders/woningcorporaties en gemeenten over c.q. planning en afspraken die worden gemaakt m.b.t. de bouw van sociale huurwoningen, vastgelegd in de zgn ‘Prestatie Afspraken’.