Nieuws

Nieuwbouwproject Ipperakkeren Kerkdriel

Woningstichting Maasdriel gaat nieuwbouw realiseren aan de Ipperakkeren in Kerkdriel. Waar nu 3 flats – in totaal 36 appartementen – staan, worden 48 moderne woningen gebouwd. Het gaat om 4 benedenwoningen, 8 bovenwoningen en 2 flats met in totaal 36 appartementen.  Bij het ontwikkelen van dit project is ook de HVB betrokken geweest. De huidige…
Lees meer

Huurverhoging van Bazalt Wonen resp. van WoningStichting Maasdriel

In het begin, van het jaar, in principe voor 1 mei, ontvangt u  schriftelijk bericht van Bazalt Wonen resp. van WoningStichting Maasdriel over het beleid m.b.t de huur van dat jaar c.q. de a.s. huurverhoging per 1 juli. HVB moet hierover geïnformeerd worden door de woningcorporaties Bazalt Wonen heeft de HVB daarover het volgende medegedeeld:…
Lees meer

Huurverhoging

Onlangs heeft u als huurder de aankondiging betreffende de a.s. huurverhoging ontvangen van Woonlinie resp. van Woningstichting Maasdriel. Woonlinie heeft de HVB daarover het volgende medegedeeld: Jaarlijkse huuraanpassing Jaarlijks bepalen woningcorporaties of zij de huurprijs van huurwoningen per 1 juli aanpassen. Wij hebben ons huurbeleid 2018, na overleg met de Huurdersverenigingen, vastgesteld en hebben onze…
Lees meer

Afspraken tussen woningcorporaties, gemeenten en huurders

Woningcorporaties maken elk jaar afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die ze gaan leveren. Dit is zo geregeld in de herziene Woningwet. In die afspraken staat bijvoorbeeld welke woningen corporaties gaan bouwen voor welke doelgroepen. Prestaties woningcorporaties op papier vastgelegd Gemeente, huurdersorganisaties en woningcorporaties kunnen met elkaar afspraken maken over zaken als: nieuwbouw…
Lees meer