Huurverhoging

Huurverhoging

Onlangs heeft u als huurder de aankondiging betreffende de a.s. huurverhoging ontvangen van Woonlinie resp. van Woningstichting Maasdriel.

Woonlinie heeft de HVB daarover het volgende medegedeeld:

Jaarlijkse huuraanpassing
Jaarlijks bepalen woningcorporaties of zij de huurprijs van huurwoningen per 1 juli aanpassen. Wij hebben ons huurbeleid 2018, na overleg met de Huurdersverenigingen, vastgesteld en hebben onze huurders voor eind april over hun individuele huuraanpassing geïnformeerd . Voor 2018 voert Woonlinie wederom geen inkomensafhankelijke huurverhoging door. Het inflatiepercentage is de maximale stijging die we doorrekenen: 1,4 %. Dit percentage blijft onder de maximaal toegestane huuraanpassing. In sommige gevallen kan het ook een lager percentage zijn (0,4 % of 1,1 %).
De huuraanpassing is gebaseerd op de kwaliteit van de woning. Denk aan de grootte van de woning, het energielabel en de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken). Zo komen de prijs en de kwaliteit van onze woningen meer in verhouding.”

Van de Woningstichting Maasdriel ontvingen wij de volgende mededeling, waarbij daaraan voorafgaand ook het Rijksbeleid wordt weergegeven. Het blijkt dat WSM (evenals Woonlinie) een huurverhoging hanteert die van dat overheidsbeleid afwijkt. Ook mede in overleg met de HVB.