Huurverhoging van Bazalt Wonen resp. van WoningStichting Maasdriel

Huurverhoging van Bazalt Wonen resp. van WoningStichting Maasdriel

In het begin, van het jaar, in principe voor 1 mei, ontvangt u  schriftelijk bericht van Bazalt Wonen resp. van WoningStichting Maasdriel over het beleid m.b.t de huur van dat jaar c.q. de a.s. huurverhoging per 1 juli.

HVB moet hierover geïnformeerd worden door de woningcorporaties

Bazalt Wonen heeft de HVB daarover het volgende medegedeeld:

Jaarlijkse huuraanpassing

Jaarlijks bepalen woningcorporaties of zij de huurprijs van huurwoningen per 1 juli aanpassen. Wij hebben ons huurbeleid 2022, na overleg met de Huurdersverenigingen, vastgesteld en hebben onze huurders voor eind april over hun individuele huuraanpassing geïnformeerd . Voor 2022 voert Bazalt Wonen wederom geen inkomensafhankelijke huurverhoging door. Het inflatiepercentage is de maximale stijging die we doorrekenen: 1.6%. Dit percentage blijft onder de maximaal toegestane huuraanpassing. In sommige gevallen kan het ook een lager percentage zijn 0,4 % of 1,1 %.

De huuraanpassing is gebaseerd op de kwaliteit van de woning. Denk aan de grootte van de woning, het energielabel en de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken). Zo komen de prijs en de kwaliteit van onze woningen meer in verhouding.

Van de Woningstichting Maasdriel ontvingen wij de volgende mededeling, waarbij daaraan voorafgaand ook het Rijksbeleid wordt weergegeven. Het blijkt dat WSM (evenals Bazalt Wonen) een huurverhoging hanteert die van dat overheidsbeleid afwijkt. Ook mede in overleg met de HVB.